Suomalaisia perinteisiä vaatteita

Saamelaisille kansanpuku on erittäin tärkeä. Saamelaiset ovat usein erittäin ylpeitä puvustaan. Yleensä saamelaisasua ei ole mahdollista ostaa, mutta perheenjäsen tai ystävä voi tehdä sen. Puvun koristeet eivät ole pelkästään koristeellisia, vaan ne antavat tietoa käyttäjäänsä. Puvun perusteella voit selvittää, käyttääkö mies vai nainen sitä. Voit myös nähdä, mistä alueesta henkilö on kotoisin, ja nähdä, mihin perheeseen henkilö kuuluu. Saamelaiset käyttävät edelleen aktiivisesti kansallispukuaan juhlallisissa tilaisuuksissa ja juhlissa. Pohjoissaamelaisilla asu on nimeltään gákti inarinsaamen mááccuh ja kolttasaamelainen määccaǩ. Kansanpuvulla on suuri merkitys saamelaiskulttuurille.